EUR  |  Košík 0 ks
Zprávy

Vyhlášení laureátů CE ZA AR 2021


Soukromá základní škola Guliver, vítězná stavba v kategorii Občanské a průmyslové budovy
Zpracováno na základě tiskové zprávy, pondělí
Foto kolektiv autorů
59 vidělo         0 se líbí
Ve čtvrtek 7. října byli v přímém přenosu na RTVS vyhlášeni laureáti architektonické přehlídky Cena Slovenské komory architektů za architekturu CE ZA AR 2021, jejíž 20. ročník vyvrcholil v bratislavské Staré tržnici. U příležitosti jubilea soutěže vznikla z iniciativy Slovenské komory architektů také kniha s názvem „20 ročníkov Ceny za architektúru“, jež prezentuje vývoj slovenské architektonické tvorby v uplynulých dvaceti letech.


Ocenění CE ZA AR už dvě dekády let upozorňuje na společenskou hodnotu architektonických děl a práci slovenských architektů. Jeho záměrem je prostřednictvím soutěžní přehlídky prezentovat tvorbu členů Slovenské komory architektů veřejnosti, a tedy i potenciálním investorům a představitelům samospráv. Cílem soutěže je také rozšířit povědomí o poslání architektů a propagovat dobrá architektonická řešení. Význam CE ZA AR pro rozvoj kultury a prostředí pro zdravý život lidí je vzhledem k současné globální situaci o to zásadnější. Aktuální motto letošního ročníku soutěže „Zelená pro architekturu“ má nejenom upozorňovat na boj s klimatickou změnou, ale také poukazovat na to, že velmi účinnou zbraní v tomto boji může být právě urbanismus a architektura.


Sedmičlenná mezinárodní porota letos v prvním kole soutěže hodnotila celkem 81 přihlášených děl. Do užšího výběru jich postoupilo osmnáct, z nichž vzešlo šest laureátů oceněných v jednotlivých kategoriích. Na hodnocení staveb se podíleli: Táňa Buijs-Vítková z Nizozemska, Bohunka Koklesová, Peter Moravčík a Pavol Šilla ze Slovenska a Jakub Cigler, Vladimír Sitta a Štěpán Valouch z Česka. Vedle vítězů jednotlivých kategorií byla vyhlášena i dvě speciální ocenění: Cena veřejnosti CE ZA AR 2021, kterou na základě internetového hlasování získali autoři stavby Hrad Uhrovec – Hospodářská budova (Martin Varga, Martin Kvitkovský, Pavol Paulíny), a ocenění Patron architektury, jež bylo uděleno městu Trnava za příkladný postup samosprávy při přípravě veřejných investic formou soutěže o návrh.


Laureáti CE ZA AR 2021


Kategorie Rodinné domy


Dům V (Bratislava)
Autoři: Martin Skoček, Lucia Miklová
Krajinná architektura: Michal Marcinov
Foto: Matej Hakár


Rodinný dům přehodnocuje princip tradičního venkovského stavení. Práce se světlem dává vyniknout čistotě formy nově interpretovaného tvarosloví tradičního krovu a prostorného interiéru. Důraz byl kladen na detail a kvalitní materiály. Dům vrůstá do zahrady, s níž vytváří intimní dialog. „Zejména v případě bytových a rodinných domů jsme si uvědomovali propojenost staveb s okolní přírodou, zahradou anebo parkovou úpravou. Také nás zaujaly stavby, které ze zabývaly důslednou materiálovou recyklací, případně uhlíkovou stopou,“ vysvětluje členka poroty Bohunka Koklesová.Dům V od autorů Martina Skočka a Lucie Miklové


Kategorie Bytové domy


Bytové domy Kamence, 1. etapa (Kysucké Nové Mesto)
Autoři: SLLA Architects / Michal Sulo, Miriam Lišková
Spolupráce: Jana Nagyová, Boris Rusiňák, Viktória Sabadošová
Krajinná architektura: Ján Augustín, Iveta Augustínová
Foto: SLLA Architects


První etapa rozsáhlého bytového komplexu na okraji okresního města se prosadila díky předpokladu dobrého koncepčního řešení urbanistického celku. Koncept bytových domů vzešel z architektonicko-urbanistické soutěže o návrh. Právě ta je intenzivním předpokladem, že následná projektová dokumentace ve své závazné podobě nevynechá zmíněná východiska, která jsou podmínkou kvalitního bydlení. „Krizi kvality bytové výstavby způsobuje několik paralelních jevů. Jedním je dlouhodobá nenasytnost trhu, jak na Slovensku, tak v Česku, a zároveň poměrně nízké nároky zákazníků v tomto sektoru. To ve svém důsledku vede k tomu, že developeři nejsou pod zdravým konkurenčním tlakem a nevytvářejí architektům adekvátní prostor pro kvalitní tvorbu. Zní to možná jako omluva architektů, ale obávám se, že tyto faktory bohužel stojí v pozadí této situace,“ uvádí architekt Jakub Cigler.Bytové domy Kamence od studia SLLA Architects


Kategorie Fenomény architektury


Hrad Uhrovec – Hospodářská budova
Autoři: ateliér ô / Martin Varga, Martin Kvitkovský; Pavol Paulíny
Foto: Peter Čintalan


Hrad Uhrovec je exemplárním příkladem v přístupu památkové obnovy, společného historického dědictví. Nasazení architektů, stejně jako celého realizačního týmu, je vnímáno jako životní poslání. Důsledné poznání historie a patřičná úcta k původní architektonické substanci definují toto atavistické lidské snažení. „Vedle sledování samotné architektury bylo zážitkem také sledovat výklad autorů ke svým pracím. Bez zbytečně přikrášlených slov, okázalosti nebo manifestů hovořili věcně o peripetiích tvůrčího a realizačního procesu a z každé věty člověk cítil, že příčinou tohoto jednoznačného úspěchu je zmíněný přístup k zadání – nad rámec standardních povinností, smluvně dohodnutých vztahů či honorářových limitů. Podobný efekt lze často pozorovat v pracích, kdy si architekti stavějí domy pro sebe – sami sobě jsou návrháři, investory a manažery realizace. Tady však šlo o stavby s veřejným dosahem. Nabízí se úvaha, jestli by architekti neměli dostávat více důvěry a samozřejmě i více zdpovědnosti – možná až nad rámec svojí profese, když právě v takovémto režimu se daří vzniku mimořádných děl,“ říká architekt Peter Moravčík, předseda poroty.Hrad Uhrovec získal i speciální Cenu veřejnosti CE ZA AR 2021.


Kategorie Interiér


1903 (Trnava)
Autor: Kilo / Honč
Foto: Matej Hakár


Hodnota bytu spočívá v jeho odvážném, až přímo experimentálním dispozičním řešení, které nenarušuje vzdušnost a velkorysost vnitřního prostoru. Porota si, nejen u tohoto díla, všimla mimořádného pozitivního trendu – mladé rodiny stále více spolupracují s architekty i navzdory limitům vlastního rozpočtu. Kombinace invence, spolupráce a respektu je základem kvalitního architektonického řešení. „Osobní nasazení architekta bylo podle mě vždy zásadní, nejde o nějakou změnu jeho úlohy. Vůle uplatňovaná ze strany tvůrců jde často proti jiným zájmům a energie a nasazení mohou věci zásadně pomoct. Je jasné, že u drobnějších staveb, kde je přímější vztah, se dohoda hledá lépe. V případě větších investic je zájmů hodně a architekt se stává součástí širokého týmu,“ vysvětluje architekt Štěpán Valouch.1903 v Trnavě od architektonického studia Kilo / Honč


Kategorie Exteriér


Neformální mo(nu)menty (Bratislava)
Autoři: kolektiv VŠVU
Foto: Šimon Parec


Anonymita meziprostorů na sídlišti, jakási samozřejmost zanedbanosti a přenášení zodpovědnosti za tento stav na správu města stojí za hledáním a iniciativou autorů projektu, kteří se snaží poukazovat na velký potenciál, jejž tyto prostory pro obyvatelnost města mají. Formou prostorové akupunktury odhalují to, co je skryté. Používají k tomu nadějné materiály potetované časem. Z nich vytvářejí nové prostorové vzahy a vyzývají diváka k interakci. Mo(nu)menty jsou vyhlídkou, která otvírá oči tam, kde jsou všichni slepí. „Veřejný prostor se ještě pořád učíme formovat a hlavně používat. Podobně jako v případě architektury i zde sehrává klíčovou úlohu veřejný sektor. Vzrůstající trend architektonicko-urbanistických soutěží dává prostor k opatrnému optimismu,“ sděluje architekt Pavol Šilla. „Problém vidím v dlouhém časovém spektru, které je k realizaci zapotřebí. Zároveň je krajina médiem, kterému rozumí ,každý‘. Tak jako v Česku je přístup ke krajině znamením určité kulturní nevyzrálosti,“ dodává krajinný architekt Vladimír Sitta.Neformální mo(nu)menty v Bratislavě


Kategorie Občanské a průmyslové budovy


Soukromá základní škola Guliver (Banská Štiavnica)
Autoři: Richard Murgaš, Martin Lepej, Lukáš Cesnak
Foto: Tomáš Manina, DYNAMEET visual studio


Objekt svou architektonickou a designérskou kvalitou, stejně jako samotným provedením, daleko přesahuje standardy v oblasti školských staveb, a to nejen na Slovensku. Škola v Banské Štiavnici je nečakanou deklarací nevyhnutelnosti klást nejvyšší důraz na kvalitu prostorů pro vzdělávání a zdravotní péči. Porota se proto zabývala i poměrně naléhavou otázkou, čím úkolem je stavět kvalitní školská zařízení. Taktéž poukázala na absenci účasti státu, jehož povinnost supluje soukromý investor. „Myslím si, že v tomto případě se ukázala velká propast mezi existujícími školami na Slovensku a základní školou Guliver v Banské Štiavnici. Tato škola nám ukázala, jak důležité je věnovat čas a prostor dětem, vytvořit jim zázemí, které je pro ně samo o sobě inspirací. Je to škola, která zabezpečuje všestranný rozvoj dětí, ne jen to nezbytné pro vzdělání. A v tom je obrovský rozdíl mezi touto školou a unifikovanými školami se zavřenými třídami a jednou tělocvičnou. Když si uvědomíte, že na východním Slovensku se děti učí v kontejnerových školách, je vám do pláče. Říkáte si – kdo je na Slovensku důležitější než děti? Nikdo. V tomto případě soukromý sektor ukázal státu, jak se to má dělat,“ podotýká Bohunka Koklesová.Interiér základní školy Guliver v Banské ŠtiavniciFacebookSdílet
Líbil se vám článek? Nemusíte dávat like, dejte nám
o tom vědět kliknutím na ikonku srdce.Podobné články< zpět na přehled článků


Co je novéhoChcete-li dostávat čerstvé informace a získat přístup k vybraným placeným článkům pro předplatitele,
můžete se zdarma zaregistrovat k odběru našeho newsletteru a z odběru se kdykoli odhlásit.


xČtenář     xFirma
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.