EUR  |  Košík 0 ks
Cihla

Inovativní omítky na cihlové zdivo


Tisková zpráva, 22.11.2020
Foto archiv firmy
96 vidělo         0 se líbí
Cihla je nejstarší uměle vytvořený stavební materiál. Pro její výrobu se už déle než osm tisíce let používá pálená hlína, ale technologie zpracování postupuje stále kupředu. Díky tomu má moderní zdivo jiné vlastnosti než staré zdi z klasických cihel, například lépe izoluje. Tuto skutečnost musejí reflektovat i omítky, které tvoří finální povrch cihlového zdiva.


Použít na současné tepelněizolační zdivo omítku, která se běžně používala na zdivo z plných cihel, by byla chyba. Nejenže se změnily fyzikální vlastnosti zdiva, ale také způsob jeho provádění. Od malty s tloušťkou spáry 12 milimetrů postoupil vývoj k tenkovrstvým pojivům, tedy polyuretanovým lepidlům a maltám pro tenkou spáru. Pokud by omítka nové technologie nerespektovala a s cihlou se vzájemně nedoplňovala, hrozilo by poškození celé stěny a omezení její funkčnosti.


Pružná a pevná zároveň


Moderní tepelněizolační zdivo vyžaduje takové technologie zdění a omítek, které jsou vyvinuty speciálně pro něj. Díky nim celý systém správně funguje, a to na nejvyšší možné kvalitativní úrovni.


Omítky jsou s podkladem dokonale sladěny, především jsou dostatečně pružné, aby odolávaly tepelnému namáhání fasády. Jen tak mohou plnit funkci estetickou a zároveň představovat ochranný prvek před klimatickými vlivy.


Z důvodu velkých výkyvů povrchových teplot na fasádních plochách domů, které mohou během několika desítek minut kolísat i o více než 40 °C, jsou na fyzikální vlastnosti venkovních omítek kladeny vysoké nároky. Omítky musejí přenést tahy a tlaky od smrštění či roztažení vyvolané změnou teploty, přenést dále mechanická napětí vznikající v důsledku teplotního spádu v tloušťce omítky či se vyrovnat s teplotní změnou podkladu v ploše. Zároveň si musejí zachovat trvalou přídržnost ke svému podkladu a nezbytná je i jejich odolnost vůči mechanickému poškození, které z venkovní (fasádní) strany reálně hrozí.


Lehčené omítky s vlákny


Pro zdivo Porotherm jsou charakteristické výborné tepelnětechnické parametry, jež mohou být ještě posíleny vhodnou volbou omítky. Výrobce – společnost Wienerberger – doporučuje pro cihly Porotherm použít například produkty značky Maxit. Tyto lehčené omítky s vlákny stačí aplikovat ve třech vrstvách, jde tedy o ekonomické řešení. Nejčastěji jde o podkladní omítku (jádrovou), vrchní omítku (šlechtěnou) a v případě nutnosti následný nátěr. Mechanické vlastnosti (tuhost a pevnost) systému zajišťují právě jádrové omítky, které jsou navrženy tak, aby byly v souladu s fyzikálními, zejména mechanickými vlastnostmi konkrétních cihel, v našem případě Porotherm. Systém tohoto typu omítek vykazuje minimální riziko poruch v důsledku rozpínání a smršťování zdiva, a sice v důsledku nízkého modulu pružnosti E a vysoké pevnosti v tlaku a tahu. Elasticita, a tudíž i schopnost lehčených omítek s vlákny vratně (tedy bez mechanického narušení) reagovat na teplotní změny, je přibližně dvojnásobná oproti starším typům těchto omítek. Zároveň tepelné a vlhkostní přetvoření omítek s vlákny je oproti starším typům výrazně nižší.


To, jak vysoká mechanická napětí vzniknou v omítkovém systému při teplotním zatížení, do značné míry ovlivňuje struktura a barevnost vrchní (šlechtěné) omítky. Obecně platí, že zejména u tmavých odstínů a malých zrnitostí jsou teplotnědeformační síly v omít­ce nejsilnější. Obecně jsou doporučovány zejména světlejší odstíny fasád, avšak na trhu jsou aktuálně k dostání i řešení pro každý požadavek na fasádní úpravu zdiva Porotherm. Mezi ně patří systémy vhodné pro světlejší, tmavší i velmi tmavé odstíny fasád, dále systémy určené pro zrnitost povrchu fasády větší než dva milimetry, systémy přizpůsobené zdivu spojovanému pěnou Dryfix a nakonec systémy rozšířené o výztužnou vrstvu.Aplikace omítky


I v případě správné volby omítkového systému může jeho fungování ovlivnit nesprávná aplikace, nedodržení technologické kázně nebo nanesení na nekvalitní podklad. Zodpovědné posouzení podkladu je proto důležité. Zejména jde o kontrolu poruch, vlhkosti a trhlin ve zdivu, nevymaltovaných styčných spár a nedostatečné vazby zdicích prvků. Pakliže se tyto faktory před započetím omítkářských prací neprověří a nenavrhne se na jejich základě správný omítkový systém, jsou na fasádě už předem naprogramovány poruchy a následné reklamace.


Zpracování lehčených omítek s vlákny je stejné jako u běžných lehčených vápenocementových omítek:


1. Na odpovídající podklad se provede nástřik jádrové vysoce lehčené omítky s vlákny. Srovná se trapézovou latí a po zatuhnutí se odstraní případné nerovnosti.
2. Při použití tmavších odstínů povrchových úprav a jemnějších zrnitostí se v následujícím kroku nanese vhodná výztužná stěrka s vloženou tkaninou, která eliminuje tahová napětí od vyššího tepelného namáhání.
3. Následuje penetrační nátěr pro snížení a sjednocení nasákavosti podkladu.
4. Ve finále se aplikuje šlechtěná tenkovrstvá omítka, probarvená do požadovaného odstínu. Pokud jde o odstín velmi tmavý, pokračuje se ještě nanesením nátěru, který odráží infračervené záření. Tato hmota snižuje tepelné namáhání fasády až o 25 procent.
5. V oblasti soklu je nutné lehčenou omítku s vlákny nahradit speciální soklovou lehčenou omítkou, přizpůsobenou zvýšenému působení vlhkosti.


Inovativní lehčené omítkové systémy s vlákny budou při správném provedení dokonale a natrvalo plnit svou hlavní funkci, kterou je ochrana proti povětrnostním vlivům. Ve spojení se zdivem Porotherm zajistí stavbě požadovaný tepelný komfort, zdravé vnitřní prostředí i bezvadný vzhled bez prasklin a nerovností.


Kontakt:
WIENERBERGER
www.wienerberger.cz


FacebookSdílet
Líbil se vám článek? Nemusíte dávat like, dejte nám
o tom vědět kliknutím na ikonku srdce.Podobné články< zpět na přehled článků


Co je novéhoChcete-li dostávat čerstvé informace a získat přístup k vybraným placeným článkům pro předplatitele,
můžete se zdarma zaregistrovat k odběru našeho newsletteru a z odběru se kdykoli odhlásit.


xČtenář     xFirma
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.